Is Meditatie ware stilte?

Klankschalen meditatie

Dus waar is al die ophef over? Is Klankschalen meditatie niet gewoon een rustige, vredige manier om met het leven om te gaan?

Misschien is de moderne versie van meditatie meer zoiets als “heb uw naaste lief als uzelf” – wat in feite een vriendelijke manier is om uw naaste een fijne dag toe te wensen.

Geschiedenis meditatie

Interessant is dat de oorsprong van het woord meditatie niet zo grappig is als men zou denken. Het woord komt van twee elementen uit de oude Oosterse filosofie: zomewhatsimply betekent “denken.” En, hoewel de theologen twisten over de exacte datum en betekenis van de oorspronkelijke naam, is de geschiedenis van het woord meditatie geworteld in het richten van je aandacht op iets.

Dat iets kan van alles zijn – een tastbaar voorwerp, een bloeiende staat van zijn, een krachtige staat van zijn of misschien zelfs een specifieke eigenschap van je hogere zelf.

In het verleden was meditatie een tijd waarin iemand zijn geest gebruikte om diep in een probleem te duiken, met het uiteindelijke doel oplossingen te vinden en vervolgens aan te tonen dat die oplossingen ook echt werkten. Aan de meer serieuze kant van het spectrum, kon de persoon die mediteerde nooit meer loskomen van zijn spiritualiteit, terwijl hij diep in een probleem dook en oog in oog kwam te staan met zijn innerlijke zelf.

Meditatie, hoe geëvolueerd ook, is nu een onthechte daad. Het hoofddoel is de geest tot rust te brengen, zodat hij toegang kan krijgen tot de oneindige dimensie van de ruimte of energie binnenin hem. Als de geest eenmaal tot rust is gekomen, realiseert hij zich dat er niet zoiets bestaat als de materiële wereld.

De waarheid

De ware werkelijkheid is dat je een energieveld bent, pure energie, maar jullie bewoners van de materiële wereld zijn nogal beperkt door je beperkende denkrichting. Zo’n denkbeperking wordt veroorzaakt door een gebrek aan begrip van energie en de manier waarop die stroomt.

De ironie is dat uw problemen het resultaat zijn van een bewuste beslissing om een probleem te creëren dat u vervolgens waarneemt en waaraan u vervolgens een waarde toekent. Volgens de huidige heersende manier van denken is die waarde ofwel leegte ofwel schuld.

Elke keer dat je aandacht geeft aan een probleem, vergroot je de kans dat je een ander soortgelijk probleem creëert en stapelt, zij het tijdelijk, een heel assortiment problemen op om mee om te gaan. Hoe meer je je concentreert op een bepaald probleem of wereldbeeld, hoe meer je vast komt te zitten.

Meditatie in mythologie

Wanneer je gevangen zit in een cyclus van conflicten en er niet uit kunt komen, is het niet zozeer dat je een slecht mens bent die op het punt staat zichzelf te vernietigen, maar eerder dat je op dit moment een favoriet wereldbeeld gebruikt om te ontsnappen aan de realiteit die je ervaart.

Zowel boeddhistische als New Age mediteerders hebben hun eigen terminologie voor deze vastgelopen toestand:

  • nostalgie (naar een favoriete plaats of ding),
  • herbenoemd (een situatie of toestand),
  • ambitie (een verlangen om aan een realiteit te ontsnappen)
  • wantrouwen (angst om iets te verliezen),
  • valse idolen (Olympisch goud of rijkdom),
  • paraatheid (presteren of klaar zijn voor een situatie of plaats),
  • en wanhoop (hopeloosheid, ziekte of dood).

Ongeacht je gemoedstoestand is geen van deze termen nuttig, omdat geen van hen de werkelijkheid werkelijk beschrijft. Niet één van deze zinnen of beelden vangt wat het werkelijk is. Maar in de meditatieve staat is het gemakkelijker om te benoemen, en Anti-Materie of Donkere Materie te noemen. Tenminste dat is de hoop van sommige natuurkundigen! Zij zien dat Donkere Materie en Anti-Materie zich uit zichzelf vormen en zich ophopen, dus het is moeilijk om hun theorieën tegen te spreken.

New Age

Sommige New Age schrijvers en leraren proberen zich los te maken van wat zij intuïtief aanvoelen als het ongepaste kader van de maatschappij en persoonlijke neigingen. Is dit angst of versterking?

Zij impliceren dat wij ons momenteel in het midden bevinden van een collectief bewustzijn dat het menselijk ras terugleidt naar de vervulling van ons natuurlijk spiritueel geboorterecht. Een natuurlijk recht, niet gehinderd door de beperkingen van onze fysieke hersenen, dat zich onvermijdelijk opnieuw zal doen gelden zodra we een fysiek rijk zijn binnengetreden.

In de New Age, New Thought, is er veel in de zin van “vreemde” factoren die leiden tot een potentiële verschuiving in perceptie (of innerlijke waarheid) en de her-instructie van onze hersenen. Laten we zeggen dat de huidige 3-dimensionale werkelijkheid, noem het Maatschappij, voor monumentale uitdagingen staat in de vorm van wereldwijde economische en politieke moeilijkheden (die zich in onze nachtmerries beginnen te manifesteren!). Het zal inspanning en motivatie vergen van hele bevolkingen, niet alleen om onze persoonlijke omstandigheden te verbeteren, maar ook om een 4-dimensionaal wereldbeeld te super-impositioneren op het bruto 3-dimensionaal systeem. Er is veel potentiële energie verbonden aan deze taak, en de bewuste collectieve instemming van alle menselijke wezens die eraan deelnemen.

Het universum zal nooit ziek worden of imploderen, maar het zal zich omhullen als de menselijke groep verschuift van de 3-dimensionale focus van de Pisceaanse mentaliteit naar de 5-dimensionale focus van de Aquarius. geloof in iets voorbij het fysieke.

Related Post